Passasjerer tar ansvar for trøtte sjåfører

En av tre passasjerer i Troms har være redd for at sjåføren skulle sove bak rattet.

Stopp og sov: Veien kan fort bli til en grå grøt når trettheten trenger seg på. Trøtte sjåfører kan være like farlige som promillekjørere. 

Undersøkelser: Komunikasjonssjef i Gensidige, Pål Rune Eklo, viser til at Gjensidig har gjennomført undersøkelser som viser at en av tre sier fra dersom de merker sjåføren er for trøtt til å kjøre. 

nyheter

Å si fra dersom du sitter på med noen som du frykter er for trøtt til å kjøre, er veldig viktig. Er man så trøtt at man ikke klarer å holde oppe øynene, så skal man ikke sette seg selv eller andre i fare med å starte bilen og kjøre ut på veien.

– Trøtte sjåfører kan faktisk være like farlig i trafikken som promillekjørere, skriver kommunikasjonssjef i Gjensidige Pål Rune Eklo i en pressemelding.

Som sjåfør må man alltid tenke på at du kan skade deg selv, de andre som sitter i bilen og andre sjåfører på vegen. I tillegg til at man kan skade, eller i verste fall drepe, uskyldige fotgjengere.

Undersøkelse

Gjensidige har gjort en undersøkelse hvor de vil finne ut om folk sier ifra til sjåførene eller ikke. Undersøkelsen viser at de aller fleste sier fra dersom de er redd. Kvinner er flinkere til å si fra enn menn og yngre personer. Ifølge undersøkelsen svarer ni av ti passasjerer at de sier fra når de merker at sjåføren holder på å duppe av.

– Sjåføren har hovedansvaret, men det er veldig bra at passasjerer hjelper sjåføren og sier fra at nok er nok. Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper; bytt sjåfør eller stopp og sov. Alt annet er å lure seg selv, skriver Elko i pressemeldingen.

Én av ti

Ifølge samme undersøkelse som Gjensidige gjennomførte, har de funnet ut at en av ti bilister har sovnet bak rattet. Selv om tallet for de som faktisk har sovnet, så øker tallene betydelig når Gjensidige spurte om hvor mange som har vært så trøtt av de har fryktet for å sovne. Det er hele seks av ti sjåfører som har vært redde for å sovne.

Tretthet har skapt farlige situasjoner for nærmere halvparten. Trøtthet har, ifølge Statens Vegvesen, være medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykkene i trafikken i Norge i løpet av ti år.

Eklo skriver i pressemeldingen at Gjensidige får rundt 60 meldinger i året som skyldes av at sjåføren har sovnet bak rattet. Gjennomsnittlig reduksjon av erstatning er på 20 prosent.

– Mange vil ikke innrømme at de sovnet bak rattet, og derfor tror vi at langt flere ulykker har årsak i dette, fortsetter Pål Rune Eklo.