Nordlendinger scorer best når det kommer til bilkjøring

Ifølge statistikken til forsikringsselskapet er nordlendinger og folk i Hedmark flinkest til å kjøre med flyt.

KJørescore: SpareBank 1 Forsikring hjelper deg med å holde kontrollen over kjøringen din, mens du kjører. ved hjelp av smart bilforsikring.   Foto: Pressefoto

Leder: Svein Skogly er leder for innovasjon ved SpareBank 1 Forsikring. Han forteller at nordmenn og folk i Hedmark er de som har best flyt i trafikken. Foto: Presse  Foto: Pressefoto

nyheter

SpareBank 1 Forsikring lanserte i 2017 smart bilforsikring. Siden den tid har kundene deres kjørt 100 millioner kilometer. Basert på de tallene fikk SpareBank 1 en god pekepinne på hvor flinke nordmenn er til å kjøre bil, kommer det frem  en pressemelding.

– Smart bilforsikring skal motivere og belønne trygg kjøring med flyt, og rundt 20.000 nordmenn har tatt den i bruk. Ut ifra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger dannes det en kjørescore som sier noe om hvor pent en kjører. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt,, står det skrevet i en pressemeldinga.

Statistikken til SpareBank 1 Forsikring viser at det er nordlendinger og folk i Hedmark som er best til å holde flyt i trafikken. Og ligger derfor på toppen av lista for fylkestatistikken for kjørescore.

– Gjennomsnittsfarten til den norske sjåføren er på 42,5 km/t. Hvis vi holder tomgangskjøringen utenfor og bare ser på farten når hjulene ruller så er gjennomsnittsfarten 50,8 km/t, skriver Svein Skogly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring, i  pressemeldingen.

Gutter er gode på gassen

Noe av det viktigste for flyt i trafikken er erfaring bak rattet. Statistikken viser at de yngste sjåførene kjører med mindre flyt og har lavere kjørescore. Selv om det til syvende sist handler om individuelle forskjeller, så kan man se at det er fra 35-årsalderen og oppover som kjører i gjennomsnittet med god flyt.

– Ikke overraskende er det store forskjeller på kvinner og menn, spesielt blant de yngste. Gutter har gjennomgående en mye mer aggressiv og offensiv kjørestil enn jenter. Det gir seg først og fremst utslag på harde tråkk på gassen, men guttene tråkker også hardt på bremsepedalene mye oftere enn jentene, sier Svein Skogly i pressemeldingen.

Fart

Når det kommer til høy hastighet i bil så er det menn som dominerer. Menn står for tre fjerdeler av kjøringen. Når det kommer til høy fart er det menn generelt som gjør seg bemerket.