Nå slipper de å bruke busk og kratt som toalett

Berg kommune har plassert ut seks sommertoaletter langs veiene på yttersida av Senja. Lokale lag og privatpersoner har påtatt seg å drifte toalettene.

ØKERe: Økt tursime gir behov for ekstra toaletter.  Foto: Privat

nyheter

Berg kommune plasserer ut ekstra toaletter for å dekke noe av behovet for toalettfasiliteter i områder som er sterkt trafikkert av turister. Det har blitt observert at toalettbesøk i busk og kratt har ført til utrivelige forhold etter hvert.

Den økende turisttrafikken til Senja er på mange måter positiv, men den skaper også en del utfordringer. Kommunestyret i Berg vedtok i mai å bevilge penger til å sette ut seks toaletter i Berg i sommersesongen. Toalettene vil bli stående til 30. september.

Pilotprosjekt

Prosjektet vil også fungere som en pilot. Berg kommune håper å gjøre noen erfaringer ut fra dette som kan taes med videre med tanke på planlegging av permanente løsninger. Behovet for tilretteleggende tiltak i form av parkering, toalett, søppelcontainere og skilting/informasjon langs vegene, samt merking og klopping av turstier i regionen er stort.

Søkt om midler

Midt-Tromskommunene har søkt midler fra Troms fylkeskommune til forprosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms». Målet med forprosjektet er å utvikle felles planer for tilrettelegging i regionen som i neste omgang skal omsettes i konkrete tiltak og et godt system for drift av disse tiltakene. Kommunen håper på noen erfaringer som kan bli nyttige inn i dette forprosjektet, forutsatt at vi får midlene det er søkt om.

Økende turisme

Turisttrafikken har økt såpass mye i Berg de tre siste årene at kommunestyret ser seg nødt til å gjøre tiltak. Det koster selvfølgelig kommunen en del, så det blir satt opp oppslag på toalettene hvor Berg oppfordrer til å VIPPSE over noen kroner som skal gå til å dekke kostnader kommunen har med tiltaket.

Frivillighet

Det er frivillig å betale ved bruk av toalettene, dermed vet ikke Berg hvor mye denne tilretteleggingen faktisk koster kommunen i år.

Lokale lag/foreninger og privatpersoner har påtatt seg å drifte toalettene. Det kan være en utrivelig jobb av og til. Berg kommune har tidligere erfart at veitoaletter brukes av bobilturister til å tømme toalettene sine i. Det er ikke det toalettene er ment til, og heller ikke dimensjonert for. Det oppfordres til å bruke de tilrettelagte tømmestasjonene som finnes. Sommertoalettene er satt opp i Mefjordvær, Mefjordbotn, Ersfjordstranda, Bergsbotn og på Skaland. Det skriver rådmann i Berg kommune, Wenche Pedersen, i en pressemelding til Folkebladet.