Digitaliserer Senja 2020

Arkivmapper, skap, bokser og papirversjon av viktige papirer skal være historie når Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy går sammen til nye Senja kommune.

ARKIV: Prosjektleder Vegard Bogstrand står foran arkivene han har i oppdrag om å få sendt til Danmark.  Foto: Lenvik kommune

nyheter

Det ble søkt øremerkede tilskuddsmilder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal gå til å sette i gang prosjektet om digitaliseringen før nye Senja kommune kommer på plass i januar 2020. I august i fjor kom beskjeden fra departementet om at de hadde innvilget fire millioner kroner i støtte til prosjektet.

– Kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy samarbeider for å møte fremtidens utfordringer og forventninger fra både brukere, innbyggere og ansatte, gjennom å fornye, forenkle og forbedre kommunens arbeidsprosesser og tjenester, skriver informasjonssjef i Lenvik kommune, Arve Svestad i en pressemeldig.