Fylkesrådet gir 2,8 millioner kroner til FilmCamp

Troms fylkeskommune har over flere år fokusert på utvikling av filmbransjen i fylket. Nå styrkes arbeidet ytterligere gjennom nytt driftstilskudd til FilmCamp.

midler: Troms Fylkeskommune gir 2,8 millioner kroner til FilmCamp. Foto: Jan-Erik Bergstad  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

– Fylkesrådet gir et tilskudd på kr 2,8 millioner til FilmCamp AS for å utvikle FilmCamp som et nav for fremtidige audiovisuelle produksjoner i Troms, deres arbeid med å trekke til seg store filmproduksjoner og forvaltning av tilskuddsmidler til utviklings- og produksjonsstøtte av filmproduksjoner i fylket vårt, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Satsing

Troms fylkeskommune har, ifølge ei pressemelding, over år operasjonalisert sin satsing gjennom eierskap og driftsfinansiering av FilmCamp AS i Målselv. I tillegg til dette kommer fylkeskommunens bidrag til Nordnorsk Filmsenter AS, lokalisert i Tromsø, Filmfond Nord AS, med kontor i Bodø og Tromsø, Den nordnorske kulturavtalen og Filmveksthuset TVIBIT som inngår som en del av tilleggsavtalen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner.

– I sin søknad om driftsstøtte har FilmCamp lagt en plan som støtter opp om fylkeskommunens målsetting. FilmCamp vil blant annet jobbe for å få flere filmproduksjoner lagt til regionen, og bidra til regionale filmproduksjoner. Det skal også jobbes målrettet med å ytterligere heve kompetansen i bransjen, utvikle og promotere Troms som location for filmproduksjoner internasjonalt og bidra til store filmproduksjoner, sier fylkesråden.

Innsats

Troms fylkeskommunes samlede innsats overfor filmnæringen har vært en viktig bidragsyter til å realisere filmen «Den 12. mann», som er filmet og produsert i Troms. Filmen solgte til sammen 851.000 billetter og utkonkurrere kjente filmer som «Star Wars - the last jedi» (474.000 billetter) og «Pirates og the Caribbean» (316.129 billetter).

– FilmCamp bidrar til å øke filmproduksjonen i regionen, både kvalitativt og kvantitativt, og fremmer samtidig en betydelig regional kultur- og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter. FilmCamp har siden etableringen bidratt med finansiering til 43 filmer. En stor del av aktiviteten har vært orientert rundt produksjoner fra andre steder, både norske og utenlandske, som har valgt Troms som innspillingssted. En vedvarende høy aktivitet medfører at regionale aktører kan investere i utstyr for å bidra i produksjoner, og gjør at FilmCamp kan etablere og drifte et filmstudio som er attraktivt for nye produksjoner, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).