– Må jaktes flere elg i Troms

Elgbestanden i Troms øker, tross økt jakt. Nå anbefaler en ny rapport at man tar ut minst 300 flere elg i året. Det skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

elg i midt-troms  Foto: Endre Sjøvoll

nyheter

Rådgiver i kulturetaten i Troms fylkeskommune, Rudi Johan Angell Mikalsen forteller om rekordstor elgbestand de siste årene.

– Siden 2014 har jaktuttaket i Troms økt. Dette førte til en midlertidig nedgang i bestanden de to påfølgende årene. Imidlertid har bestanden fortsatt å vokst til tross for økt jaktuttak. Bestanden i Troms har de siste årene vært rekordstor, og spørsmålet er om dette også får konsekvenser for elgen selv og miljøet, sier han.

Ny vurdering

Naturdata har på oppdrag fra Troms fylkeskommune, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en bestandsvurdering for elg i alle kommuner i Troms. Der anbefaler de videre forvaltning av elgbestanden. Vurderingen er basert på observert elg under jakt, fellingsstatistikk, slaktevekter og fallviltdata fra kommunene. Den nye vurderingen viser status for utviklingen siden 2014, og gir samtidig et oppdatert bilde på bestandsutviklingen i Troms i perioden 1990-2017, skriver de.

– Troms har bedre rekruttering og slaktevekt enn de fleste andre fylker i Norge. Samtidig er det flere indikasjoner på at den høye bestandstettheten gir høyt beitetrykk, noe som er urovekkende ikke minst sett hen til vintrene. Dersom vinteren blir lang kan det ende med at elger sulter i hjel, sier Mikalsen.

Flere påkjørsler

Ifølge rapporten vil en annen effekt av for lite mat i naturen være at elgen trekker ut fra skogen for å beite på rundballer og annet i bebygde strøk. Dette mener man igjen øker faren for påkjørsler av bil, som også har vært høyere de siste årene i Troms.

Totalt tas det ut 1700 elg i året i Troms, noe som utgjør 80 prosent av den planlagte kvote og ønskede uttak. I Midt-Troms tas det i snitt ut 830 elg. Det anbefalte uttak er 2000 elg i året for hele Troms, skrives det i pressemeldingen.

Nå tror Mikalsen at man igjen må øke uttaket.

– Etter den forrige elgrapporten i 2014 økte vi uttaket av elg i Troms med 20-25 prosent. Nå ser vi at vi må øke uttaket med ytterligere 10-15 prosent oppå det igjen, avslutter han.