Varsler bøndene om akutt nedsanking

Mattilsynet varsler bøndene om at de nå vurderer å pålegge bøndene om en akutt midlertidig nedsakning av sau i Bardu grunnet slagbjørnens herjinger.

DYREVELFERD: Mattilsynet varsler bøndene om at de kan komme til å pålegge dem en akutt midlertidig nedsanking av sau i deler av Bardu.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Det er registrert en langvarig uholdbar rovviltsituasjon for sau på beite i utmarksområdet mellom Nordfjellet og Strømsmoen i Østerdalen til området ved Istindlia i Nedre Bardu i Bardu kommune i Troms, som ikke er forenlig med god dyrevelferd. Det har vært gjennomført intensivert tilsyn, urotilsyn og det har vært gjort forsøk på felling av skadegjørende bjørn i vel tre uker, uten at dette har gitt ønsket resultat, heter det i varselbrevet fra Mattilsynet i Troms og Svalbard som er gått ut til bønder i Bardu Sauesankelag i forrige uke.

I brevet gis bøndene en mulighet til å komme med en uttalelse før endelig beslutning om nedsanking gjøres denne uken. Videre heter det at nedsankingen kan bli midlertidig dersom bjørn felles eller antas å være ute av området. At hele 55 i hovedsak voksen sau og søyer er tatt medfører at det nå går over hundre lam ute alene på beite.

… « noe som er svært uheldig dyrevelferdsmessig sett så tidlig i beitesesongen. Lam som mister mor i så ung alder takler beitesituasjonen dårlig og er mer utsatt for næringsmangel, sjukdom og andre farer.» heter det i brevet undertegnet seksjonssjef Hilde Haug i Mattilsynet. Et nytt vedtak er varslet innen kort tid.

Fredag ettermiddag fikk bøndene som opplever at slagbjørn herjer i saueflokkene i Bardu vite at et varsel om akutt nedsanking av sau er satt på vent i to uker etter tilbakemeldinger fra bøndene.