Disse skal styre Senja kommune

Senja kommune skal organiseres med fire sektorer som skal være underlagt rådmannen. 23. mai ga fellesnemnda politisk tilslutning til dette.

OPPVEKST OG KULTUR Nåværende kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lenvik kommune, Rune Hoholm skal bli ny kommunalsjef for oppvekst og kultur i Senja Kommune. 

SAMFUNN Rådmann i Tranøy Kommune Alf Rørbakk skal inn i som kommunalsjef for samfunnsutvikling. 

nyheter

Det ble vedtatt i 2016 at Lenvik og Tranøy kommune skal slå seg sammen til en kommune i 2020. I etterkant har det blitt vedtatt at to andre Senja-kommuner, Torsken og Berg skal være med på denne sammenslåingen.

På grunn av sammenslåingen er det viktig å få på plass de nye kommunalsjefene som skal styre Senja kommune.

Utfordring

De vedtatte fire sektorene er stab/støtte, oppvekst og kultur, samfunnsutvikling, og helse, pleie og omsorg. Hver av disse sektorene skal være styrt av en kommunalsjef.

– Det har vært ei positiv utfordring å få på plass fire kommunalsjefer all den tid en har så dyktige folk å velge mellom, skriver prosjektleder Hogne Eidissen i en pressemelding.

Nye kommunalsjef for Stab/støtte er Geir Henning Iversen. Som idag er økonomisjef i Lenvik kommune.

Rune Hoholm er i dag kommunalsjef for oppvekst og kultur i Lenvik kommune, men skal 1.januar 2020 bli den nye kommunalsjefen for oppvekst og kultur i Senja kommune.

Samfunnsutvikling

Levekårsleder i Berg Kommune med ansvar for oppvekst, helse- og omsorgsfeltet, Jorid Meyer, skal gå fra å være levekårsleder til å være kommunalsjefen for helse, pleie og omsorg i den nye kommunen.

Den siste kommunalesjefen er Alf Rørbakk, som for tiden er rådmann i Tranøy kommune. Han skal være kommunalsjef for samfunnsutvikling.

– Jeg vil berømme de tillitsvalgte for en god og ryddig prosess. Det lover godt for videre jobb med innplassering vedrørende administrativ organisering, skriver Eidissen, den fremtidige rådmannen i Senja kommune i pressemeldingen.