Forvaltningsplan til skjærgård på høring

Forvaltningsplanen for Bergsøyan landskapsvernområde på yttersida av Senja er på høring . Fylkesmannen i Troms ønsker tilbakemelding.

Bergsøyan: Med lille og store Færøya i forgrunnen. Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen, To-Foto 

nyheter

Bergsøyan er for mange kjent vernet på grunn av typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap. Ikke minst dyrelivet, som har spesiell betydning for sjøfugl.


Se det fjellet av søppel

Flere ryddegjenger tok onsdag saken i egne hender og rydda Bergsøyan for skit og lort.

 

Håndbok

– Forvaltningsplanen er en praktisk «håndbok» for hvordan vi kan ta vare på verneverdiene, og hvordan området kan brukes. Planen skal sikre en enhetlig og forutsigbar forvaltning. I planen er det definert mål for bevaring av naturverdier og mål for besøksforvaltning, og det er laget en tiltaksplan for å nå målene. I tillegg er det i planen retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal forstås og praktiseres, står det i høringsuttalelsen til Fylkesmannen.


– Viktig at det ulovlige forholdet ble rettet opp

Fylkesmannen i Troms er fornøyd med at hytta på Ertnøya i Bergsfjorden nå er innafor lovlige rammer.

 

I forvaltningsplanen foreslås det blant annet at ilandstigningsforbudet opprettholdes. I tillegg anbefaler de at det utvides til å omfatte Lille og Store Kvannholmen.


Miljødirektoratet sier nei til Hamn i Senja

Hamn i Senja får ikke etablere en fast bålcamp på Kråkøya.

 

Forvaltningsplanen har høringsfrist 3. september.