Fortsatt ingen spor etter slagbjørnen i Bardu

– En utrolig vanskelig jakt

Jakta på en slagbjørn i Bardu er resultatløs og ingen sau er tatt på snart ei uke, mens aktivt tilsyn pågår og tillatelsen til skadefelling snart går ut.

BJØRNELAND: Jakta på slagbjørnen i Bardu som har tatt 52 sau, pågår i fra Istindlia vis a vis E-6 og oppover langs Barduelva til Straumslia.  Foto: Ulf Antonsen

VANSKELIG: Jaktleder Tore Hellberg i Bardu melder at bjørnejakta i Bardu er vanskelig selv om de har tilgang til topptrente hunde-ekvipasjer og kompetanse.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

Slagbjørnen som har herjet i Bardu har ikke tatt noen bufe på beite siden forrige onsdag. Fylkesmannen melder at 52 sau så langt er konstatert tatt av bjørn i løpet av juni i området fra Straumslia opp mot Altevatnet og til Brannmoen ved Målselv grense.

Mye folk i marka

Bjørnen har dermed herjet over et stort område på motsatt side av E6 under Istindlia og oppover mot Bardujord.

– Det har vært stille i fem-seks dager nå og ingen observasjon av bjørn. I tillegg har beitelaget gått uropatrulje med støtte fra Fylkesmannen sine forebyggende midler, sier Andreas Røsæg, rådgiver på miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Troms.

Også jaktlaget er ute med inntil fem jegere hver kveld og natt.

– Det ser ut til å fungere godt, siden det ikke har vært tap siden natt til onsdag i forrige uke, sier Røsæg.

Hos Bardu kommune opplyses det at om lag åtte personer er ute på kveld- og nattestid nettopp for å uroe bjørnen.

Ulendt terreng

– Dere har jaktet i snart fire uker og ikke felt slagbjørnen?

– Det er en utrolig vanskelig jakt i bratt og ulendt terreng med mye vegetasjon og høy blom som foregår over enorme områder, sier jaktleder Tore Hellberg i Bardu.

I tillegg forteller han at de har mulighet til å hente inn kompetanse fra SNO, Statens naturoppsyn som rådgir dem under jakta.

Flere ekvipasjer med sporhunder som er trent til å følge bjørnespor, har også vært i aksjon og fulgt spore over flere kilometer. Han tror at slagbjørnen enten har forlatt området eller at den ligger i ro et sted. Med så mye folk ute i terrenget er det kanskje ikke så merkelig.

Onsdag vil Fylkesmannen i samråd med beitelaget og Bardu kommune avgjøre om skadefellinga som da går ut, skal forlenges.