Lenvik inviteres med inn i småbyprosjekt

Statens Vegvesen setter søkelyset på småbyene i Nord-Norge, én av dem Finnsnes.

SENTRUM: Finnsnes inviteres med i småbyprosjekt.  Foto: Christian Unosen

nyheter

Det er Vegvesenets avdeling i nord som inviterer Lenvik kommune til å ta del i samarbeidsprosjektet, som dreier seg om utvikling av byer med mellom 5.000 og 10.000 innbyggere.

«Hensikten er å bidra til at småbyene i Nordland, Troms og Finnmark blir attraktive, miljøvennlige, trafikksikre og gir god mobilitet for alle.», opplyser fungerende prosjektleder Ingrid Kokkonen i invitasjonen.

De ti småbyene som omfattes av prosjektet er Vadsø, Kirkenes, Finnsnes, Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen.

«Region nord skal arbeide godt med byutvikling for samtlige byer i landsdelen. Vi har over flere år arbeidet med konseptvalgutredninger og bypakker for de større byene i Nord-Norge. Nå ønsker vi å kartlegge behov og skaffe et kunnskapsgrunnlag for småbyene sammen med dere», påpekes det i invitasjonen.

I forbindelse med prosjektet planlegges det to besøk til hver deltakerkommune i løpet av høsten.