Mener barna ikke får undervisningen de har krav på:

– Kommunen bryter opplæringsloven

I tre år har Vikstranda skole i Tranøy ikke tilbudt elever på ungdomsskolen undervisning i fremmedspråk. Forelder Jens-Inge Nybrott mener dette bryter med opplæringsloven.

SKOLEN: Vikstranda skole i Vangsvik har ikke de tre siste årene gitt ungdomsskoleelevene tilbud om fremmedspråklig undervisning.  Foto: Marita Harvey

nyheter

I opplæringsloven står det at skoleeier skal tilby elevene opplæring i fremmedspråk. Fremmedspråket som tilbys skal i det minste være enten tysk, fransk, spansk eller russisk. Det har ikke blitt gjort de tre siste årene. Det reagerer forelder Jens-Inge Nybrott på og er bekymret for at dette fortsetter ut i neste skoleår.

– Ungene får ikke opplæringen de har krav på. Jeg har lest i opplæringsloven at elevene har krav på minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk ved hver skole. Det er beklagelig at Tranøy som skoleeier ikke tar tak i dette, sier Nybrott til Folkebladet.