Ungdom i Lenvik og Senja trives på skolen

Ungdata-undersøkelsen viser at ungdom i Lenvik og Senja stort sett trives på skolen og opplever at lærerne bryr seg om dem. Men antall ungdommer som sliter med psykiske plager øker.

GODT MILJØ: Tobias Bergquist (15) og Endre Tobias Sandvik Hemmingsen (16) fra Finnsnes ungdomsskole synes de har et godt miljø på skolen men synes det er viktig at kommunen retter inn tiltak på problemområdene.   Foto: Susanne Noreng

PRESENTERTE FUNNENE: Seniorrådgiver Kent Ronny Karoliussen (t.h) ved Korus Nord, kompetansesenter for rus i Nord-Norge, og Tore Coldvin, som jobber med undersøkelsen fra Lenvik kommune.  Foto: Susanne Noreng

nyheter

Cirka 1.000 ungdommer i det som blir Senja kommune til neste år; Berg, Tranøy, Torsken og Lenvik, har svart på Ungdata-undersøkelsen i vinter. Formålet er å innhente kunnskap om ulike sider ved de unges livsstil og livssituasjon, som kan danne grunnlaget for kommunens ungdomspolitikk.

Trives

Undersøkelsen viser at ungdom stort sett trives på ungdomsskoler og videregående skoler i Lenvik og Senja.

– Et gjennomgående trekk gjennom hele undersøkelsen er at ungdom trives på skolen og opplever at lærerne bryr seg om dem, sier seniorrådgiver Kent Ronny Karoliussen ved Korus Nord, kompetansesenter for rus i Nord-Norge.

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA som står bak den nasjonale undersøkelsen. Korus Nord og Lenvik kommune gjennomfører undersøkelsen lokalt i Senja og Lenvik, og tirsdag presenterte Karoliussen de lokale tallene i Kunnskapsparken på Finnsnes for et utvalg elever, kommuneledelse, politi og andre aktører.

60 prosent av de spurte i Lenvik og 50 prosent av de spurte i Senja-kommunene har svart at de er fornøyd med skolen sin. Cirka 90 prosent svarer at de trives på skolen og at de opplever at lærerne bryr seg om dem.

Psykiske plager

Andelen ungdom som har psykiske helseplager fortsetter å øke både nasjonalt og lokalt i Midt-Troms.

I undersøkelsen oppgir 15 prosent av de spurte ungdommene i Lenvik at de har psykiske plager. Det er en liten økning fra da undersøkelsen ble gjort i 2015 hvor 12 prosent oppga det samme i Lenvik. Ved skolene på Senja er det første gang Ungdata-undersøkelsen blir gjort, og her svarte også 15 at de opplever psykiske plager.

– Utfordringen blant ungdommer i Lenvik og Senja er psykiske plager, og spesielt jenter rapporterer om dette, sier Karoliussen.

Alkohol er ikke et problem hos de yngre.

– Det er få på ungdomstrinnet som rapporterer at de drikker, mens vi ser en markant økning på videregående skole, sier Karoliussen.

Blant elevene i 8. trinn svarer 27 prosent av de spurte at de har drukket alkohol det siste året, mens 78 av de spurte ved VG1.

– Generelt sett så går det veldig bra med de aller fleste ungdommene. De har det bra, trives på skolen og har god relasjon til skole og venner. Men så er det en gruppe ungdommer som har noe mer utfordring enn andre når det kommer til psykisk helse og mobbing, sier Karoliussen.

– Viktig å gjøre noe med det

Tore Coldvin, som jobber med undersøkelsen fra Lenvik kommune, sier det nå gjelder for kommunene å sette inn rette tiltak.

– Nå har vi fått en oversikt over hvordan ungdom har det og har fått inn et grunnlag på hvor man skal sette inn tiltakene, sier Coldvin.

Tobias Bergquist (15) og Endre Tobias Sandvik Hemmingsen (16) fra Finnsnes ungdomsskole var blant flere av elevene som hørte på presentasjonen tirsdag.

– Vi har et godt miljø på skolen, men det kan også være endel erting og stygge kommentarer, sier Bergquist.

De to synes det er viktig at kommunen setter inn tiltak på utfordringen i psykisk helse blant ungdom.

– Det er viktig å ta funnene i undersøkelsen på alvor, og å gjøre noe med det, sier Sandvik Hemmingsen.