Nytt bygg sørger for at brannvesenets maskinpark oppgraderes

Kjøp av lift til brannvesenet framskyldes for å håndtere Lundhaugen borettslag på Finnsnes.
nyheter

Egentlig var det satt av 2,5 millioner kroner i 2019 til innkjøp av stigebil til brannvesenet på Finnsnes. Nå har et enstemmig Lenvik formannskap stilt seg bak en omdisponering på investeringsramma slik at stigebilen kan kjøpes inn allerede i 2018.

Bakgrunnen er at kommunen har fått melding om at nybygget i Byparken, det vil si Lundhaugen borettslag, skal tas i bruk allerede til høsten. Det stiller krav til brannvesenet, som må ha en tilgjengelig en brannlift med en rekkevidde på 30 høydemeter. I dag har brannvesenet bare tilgjengelig en lift med en rekkevidde på 24 høydemeter.

«Kommunens beredskap skal til enhver tid være tilpasset behovet. Derfor må dette være på plass når boligene tas i bruk.», påpekte rådmann Bjørn Fredriksen til formannskapspolitikerne.

Ifølge saksframlegget til formannskapet finnes det brukte lifter på markedet innafor investeringsramma på 2,5 millioner kroner.