Starter på vannløftet i Gryllefjord

Nå får Gryllefjord et nytt vannbehandlingsanlegg.

  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Arbeidet med å få på plass et nytt vannbehandlingsanlegg i Gryllefjord i Torsken kommune startet opp onsdag.

– Det er Norvald Jørgensen AS som har fått dette oppdraget. Vi skrev under kontrakten tirsdag, forteller ordfører Fred Ove Flakstad.

Først skal det sprenges ut masser fra Torskenskaret, før selve bygget skal begynne å reise seg om en uke eller to.

– Dette er et omfattende prosjekt på flere millioner kroner, som vil vare en tid framover. I tillegg er vi godt igang med arbeidet med å få et nytt vannverk til Grunnfarnes. Dette prosjektet har være ute på anbud, men det er ikke ennå avgjort hvem som får jobben, sier Flakstad.

Han opplyser også at kommunen ser på flere tiltak, blant annet det å få skiftet ut ei vannledning til Gryllefjord, som det har vært masse lekkasjetrøbbel med i det siste.

– Dette er tiltak som på en måte har måtte vente på grunn av at økonomien har vært dårlig. Men nå er det handlingsrom til å få gjort noe med det, nå som økonomien er bedre.