Nå er det ikke lenger lov å bruke denne veien som snarvei

I november i fjor ropte ei initiativgruppe varsku om veistubben på Finnsnes. Nå er skilting med gjennomkjøring forbudt på plass.

Forbudt: Nylig ble skiltene med gjennomkjøring forbudt satt opp i den «nederste» delen av Sven Eidissens veg, samt i Hågen-veien. Dermed er det ikke lenger anledning til å benytte seg av disse småveiene til å ferdes mellom Helsesenterveien og Sandvikveien. Foto: Carina Hansenn 

nyheter

– Vi er svært glade for at Lenvik kommune har reagert positivt på vår bekymringsmelding, sier Magne Rasmussen til Folkebladet.

Det var han som sammen med Christopher Skogstad og Jan Ivar Evenstad sendte en bekymringsmelding om «den nederste» delen av Sven Eidissens veg i fjor. De opplevde nemlig en stadig økende trafikkbelastning på veibiten som knytter sammen Helsesenterveien og Sandvikveien, noe de argumenterte for at ikke var forsvarlig med tanke på veiens beskaffenhet og alle skolebarna som ferdes langs veien.