Legger til rette for de som kjøper bolig for første gang

De første tomtene er solgt og et mulig rekkehus er på trappene i Sarabakken på Silsand.

KLAR Grunneierne Jan Hugo Rasmussen (t. venstre) og Geir-Tony Andreassen (i midten) er sammen med daglig leder i Boligmesteren, Kenneth Hagensen, klar til å selge unna både tomter og boenheter i Sarabakken boligfelt på Silsand. 

nyheter

Av 20 tomter er tre solgt og resten legges på det åpne markedet i juni. To av tomtene skal være flerbruksbolig mulig i form av et rekkehus.


Her lager de et nytt boligfelt

– Dette er det siste området med sjøtomter i finnsnesområdet

To grunneiere har gått sammen og lager et splitter nytt boligfelt sentralt på Silsand.

– Vi ser behovet for slike bygg og etterspurt på denne siden av brua. Spesielt barnefamilier er på jakt etter en bolig de kan kjøpe og klare finansiering til. Det som er viktig for oss er å finne konsepter og løsninger som gjør det mulig for familier å kjøpe sitt eget å komme seg inn på boligmarkedet, forteller grunneier Geir-Tony Andreassen til Folkebladet.

Boenheter

Kenneth Hagensen, daglig Leder i Boligmesteren AS, er det som har kjøpt tomtene og som skal bygge det som kan bli rekkehuset i feltet.