Inntil 700 amerikanske marinesoldater fordeles på Indre Troms og Værnes

Regjeringen har besluttet å åpne for at US Marine Corps får etablere en egen bataljon med flere hundre soldater på Setermoen i et rotasjonssystem.

FAST Amerikanske soldater fra US Marine Corps, her under øvelsen Joint Viking i Finnmark i vinter, kan bli stasjonert fast på Setermoen. FOTO: OLE-SVERRE HAUGLI/FORSVARET 

nyheter

Det amerikanske marinekorpset øver og trener flere steder i Norge og i Nord-Europa med blant annet Værnes som utgangspunkt. Rotasjonsordningen som ble innført i 2017 er allerede besluttet videreført ut 2018 med om lag 330 soldater på Værnes.

Hvis dialogen med amerikanerne nå fører til enighet, vil ordningen omfatte inntil 700 soldater, fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Mer samtrening

Utvidelsen er i tråd med ambisjonene i langtidsplanen om å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker.

– Forsvaret av Norge er avhengig av støtte fra våre allierte i NATO, slik det også er for de fleste andre NATO-land. For at denne støtten skal fungere i krise og krig er vi helt avhengig av å trene og øve sammen i fredstid. Vi må sørge for at NATO-soldater fra andre allierte land får erfaring med norske forhold og at norske og allierte soldater blir samtrente. Dette er i henhold til føringene i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. Vi må legge forholdene til rette for god og effektiv trening. Dette er grunnen til at vi ønsker å forlenge og utvide dagens ordning med US Marine Corps, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i pressemeldingen.

- Bør ikke bekymre noen

Departementet sier videre i pressemeldingen at alliert tilstedeværelse, øving og trening i Norge bør være forutsigbart for naboen Russland.

– At vi trener på å forsvare Norge bør ikke bekymre noen, på samme måte som vi aksepterer at andre land trener på å forsvare seg. Videreføringen av ordningen med US Marine Corps er i tråd med norsk basepolitikk. Nettopp på grunn av norsk basepolitikk er det avgjørende for oss å ha allierte som øver og trener i Norge, i kortere eller lengre perioder, avslutter forsvarsministeren.