Får tillatelse til å utvide virksomheten

Senja Avfall får utvidet sin tillatelse til å håndtere farlig avfall.

UTVIDELSE Senja Avfall sitt anlegg på Botnhågen utafor Finnsnes.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det er Fylkesmannen i Troms som har innvilget tillatelsen til mottak av farlig avfall, mottak og sanering av kasserte fritidsbåter og mottak av kjøretøy som tidligere har vært utenom vrakpantordninga. Avfallsselskapet har også fått tillatelse til rivning og sortering av avfall fra campingvogner og tilhengere, og mottak, sortering og rivning av mobile konstruksjoner, samt mottak av trafokiosker.

«Omsøkte aktiviteter er en utvidelse av eksisterende tillatelse for virksomheten. Anlegget på Buktamoen har tillatelse til mottak av farlig avfall. I tillegg blir anlegget på Buktamoen benyttet som kommunalt mottaksanlegg med mottaksplikt for husholdningsavfall», skriver fylkesmannen i tillatelsen.

Det er opplyst at at anlegget både har mottaks og registreringssystem, opplegg for sortering og sanering, og lokaliteter og arealer for lagring før videresending til sluttbehandling og materialgjenvinning.

For arbeidet fylkesmannen har hatt med å utarbeide tillatelsen, må Senja Avfall betale et saksbehandlingsgebyr på 26.200 kroner.