Bevilget 2,8 millioner til FilmCamp

Fylkesrådet i Troms bevilget mandag 2,8 millioner kroner i driftstilskudd til FilmCamp i Øverbygd for 2018.

SPYDSPISS: FilmCamp har som mål for 2018 at minimum en spillefilm/TV-serie med regional tilknytning skal jobbes fram mot produksjon.  Foto: Fredrik Kampevoll

nyheter

Totalbudsjettet for FilmCamp er på 4,9 millioner kroner for inneværende år. Mlålselv kommune er største eier i selskapet med 39,6 prosent av aksjene, mens fylkeskommunen eier 34 prosent.

I søknaden om finansiering skriver FilmCamp at selskapet satser på at minimum en spillefilm/TV-serie med regional tilknytning skal jobbes fram mot produksjon i 2018. På aktivitetplanen står også arbeidet med å utvikle studio med tanke på verksteder, toalett og oppholdsrom. HMS-arbeidet skal prioriteres.

Selskapet har ellers som mål at det skal foregå fire spillefilmproduksjoner på eller i tilknytning til FilmCamp per år. – Dette er den viktigste målsetningen, understrekes det i søknaden, – fordi det vil resultere i økt omsetning og dermed mulighet for bedre driftsgrunnlag og utvikling for FilmCamp og en samlet filmbransje i Troms.

Av saksframlegget til fylkesråden for kultur og næring framgår det at FilmCamps aktivitet så langt, oppsummert etter 58 audiovisuelle produksjoner, viser at det er kjøpt varer og tjenester i regionen for cirka 147 millioner kroner med en investering fra FilmCamps side på cirka 61 millioner kroner.