Nergård-eierne tar utbytte på 100 millioner kroner

Eierne av Nergård-konsernet, Norsk Sjømat og islandske Samherji, tar ut et utbytte på 100 millioner kroner for 2017.

I årsberetninga skriver styret at konsernet vurderer løpende tiltak for å styrke lønnsomheta for hvitfiskindustrien. Her fra hvitfiskproduksjonen i Senjahopen, hvor konsernet nå kutter med 22 årsverk.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det framgår av regnskapet for fjoråret, som nå er levert til Brønnøysundregistrene.

Av regnskapet framkommer det at Nergård-konsernet i fjor omsatte for 2,71 milliarder kroner, mot 2,68 milliarder kroner året før.