– Nå begynner det å bli "farlig"

Prosessen med etableringa av Senja kommune er inne i en tid der noen kan bli skuffet.

Kommunalsjefer Prosjektleder for Senja kommune, Hogne Eidissen, skal sammen med hovedtillitsvalgte og en ekstern konsulent finne frem til hvem som skal inn i fire kommunalsjef-stillinger i nykommunen.  Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Arbeidet med å sette sammen puslespillet som 1. januar 2020 skal utgjøre Senja kommune ruller stadig framover, og i disse dager er det noen svært viktige brikker som prosjektleder og kommende rådmann i nykommunen Hogne Eidissen må få på plass, nemlig kommunalsjefene. Etter at fellesnemnda for Senja kommune onsdag vedtok et omstillingsdokument og et innplasseringsdokument, ligger det til rette for at Eidissen sammen med tillitsvalgte og innleid kompetanse kan starte opp denne viktige kommunalsjef-jakta.

– Det er nå fastsatt at vi har 24 kandidater i utvelgelsesområdet til de fire kommunalsjefstillingene i Senja kommune. Vi skal nå kjøre en kartlegging på disse, noe man skal gjøre i forbindelse med kommunesammenslåing og virksomhetsoverdragelser, sier Eidissen.