1 av 4 butikker solgte alkohol til mindreårige

«Skjenkekontrollen» til Juvente i 2017 avdekket at 26 prosent av butikkene som ble testet over hele landet, solgte alkohol til mindreårige ved ett eller flere forsøk.

Kontroll: Rapportene viser at flere butikker i Troms solgte alkohol til mindreårige under kontrollen i fjor.  Foto: Carina Hansen

nyheter

144 kommuner i alle fylker ble testet i fjor, foruten i daværende Sør-Trøndelag.

– I løpet av 2017 har medlemmer i Juvente mellom 12 og 17 år gjennomført 1.240 kontroller i norske dagligvarebutikker og vinmonopol. De ble gjort i til sammen 972 butikker. 26 prosent av butikkene solgte alkohol til disse ungdommene ved ett eller flere forsøk, og i totalt 23 prosent av forsøkene forlot den mindreårige kontrolløren butikken med alkohol i handleposen, kommer det frem i rapporten.

Kontrollene gjennomføres ved at en mindreårig ungdom oppsøker en butikk og gjør forsøk på å kjøpe alkohol og en annen ordinær dagligvare.

En kontrollansvarlig over 18 år er i nærheten og observerer, og skriver så en rapport på om forsøket resulterte i salg eller avvisning.

I Troms ble det totalt solgt alkohol til mindreårige i ni butikker av de 36 som ble kontrollert, altså hver fjerde butikk.

– Med Skjenkekontrollen-kampanjen har Juvente vist at det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. Hyppigere og bedre kontroller, og strengere sanksjoner når det blir oppdaget lovbrudd vil være de viktigste virkemidlene for å gjøre noe med det, konkluderer Juvente.