Tilstede med sine beste for å trene i Midt-Troms

US Marine Corps trener sammen med Kystjegerkommandoen.

TRENING: US Marines er i Midt-Troms med 40 av sine beste menn. I Uke 21 og 22 skal de blant annet trene i Sørreisa-området sammen med Kystjegerkommandoen (KJK). Foto: Rico Gonzales/AP  Foto: Rico Gonzales/AP

United States Marne Corps (USMC)
  • United States Marine Corps er en gren av det amerikanske forsvaret som ble etablert i 1775.
  • Selv om dagens marineinfanteri har kapasiteter som dekker både sjø, luft og land, er store deler av avdelingen spesialisert i å gjennomføre amfibiske operasjoner.
  • USMC har en rik historie og bred erfaring i områder som dekker store deler av verden.
  • Avdelingens kjente motto lyder «Semper FI» en forkortelse av utsagnet Semper Fidelis som betyr «alltid trofast»
nyheter

Siden uke 18 har United States Marine Corps (USMC) vært i Norge for å trene sammen med Kystjegerkommandoen (KJK). De oppholder seg i regionen, og i en pressemelding opplyses det at amerikanerne har sendt omlag 40 av de best trente soldatene fra sin avdeling.

– Basisferdigheter

Til tross for at de skal være her lenge, er det ikke ventet at befolkningen skal merke så mye av den allierte treningen, ettersom den stort sett foregår i kystnære strøk både på land og til sjøs, med lite aktivitet i bebygde områder.

Unntaket er i uke 21 og 22, altså fra 21. mai, ettersom det vil være noe synlig, militær aktivitet i Sørreisa-området, påpekes det i pressemeldingen.

Begynnelsen av amerikanernes opphold gikk med til å bli kjent med hverandres utstyr og prosedyrer, mens det nå den siste perioden vil bli arrangert en lengre feltperiode. Her vil samarbeid og samtrening være i fokus.

– Formålet med at de to avdelingene møtes, er primært for å trene basisferdigheter, utveksle erfaringer og bygge kompetanse, heter det i pressemeldingen..

– Viktig

Sjef Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen, er klar på at både nordmennene og amerikanerne ser fordeler av denne utvekslingen.

– Spesielt at man får muligheten til å trene i en av våre viktigste områder i overgangen der land møter sjø der KJK har sin spisskompetanse, nemlig i kystnære strøk, sier han i pressemeldingen.

At samtreningen er viktig legges det ikke skjul på.

– Slik Forsvaret ser det er vedlikehold av vår evne til å operere sammen med USA som en av våre viktigste allierte viktig, og det er i vår felles interesse at kontakten opprettholdes og felles trening pågår jevnlig.

Det vises i pressemeldingen også til at det er vanlig med samtrening med andre nasjoner, og viser både til storbritanias Royal Marines og nedelandske Marines.