Slik skal de få flere kvinner til fiskeryrket

Regjeringen foreslår at fiskerkvinner kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske.

Regjeringen foreslår at fiskerkvinner kan ta en lengre pause fra jobben i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske.  Foto: Selfa Arctic

nyheter

– Vi ønsker flere kvinner i fiskeryrket. Det er på høy tid at vi oppdaterer relevante regler om fødsel, og derfor sender vi nå et forslag ut på høring, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at kvinnelige fiskere kan ta en lengre yrkespause i forbindelse med fødsel, uten å miste rettigheter og inntekter fra fiske. Dette skal legge til rette for at mødre slipper å være i båten under svangerskap og i perioder med amming. Endringene innebærer at kvinnene må få anledning til å amme i minst to år etter fødsel.

– Vi vil også be Fiskeridirektoratet vurdere mannlige fiskeres stilling i fiskeriregelverket i forbindelse med at deltakerforskriften for 2019 skal på høring etter sommerferien. Vi vil oppfordre alle til å komme med innspill om hvordan vi kan legge bedre til rette for fiskere med små barn, sier Pedersen.

I forslaget åpner departementet for at kvinnelige fartøyeiere ved fødsel kan få unntak fra kravet om å stå om bord under fiske i åpen gruppe for kystfiskeflåten.