Færre overnattinger i nord - påsken får skylda

Fære overnattinger på nordnorske overnattingsbedrifter i mars sammenlignet med fjoråret. Påsken får skylda.

OVERNATTINGER: Det var færre overnattinger på nordnorske overnattingsbedrifter i mars i år sammenlignet med fjoråret, men de utenlandske turistene strømmer til landsdelen. Foto: Linda Pedersen  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Totalt var det 252.149 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2018, noe som er en nedgang på 29.230 overnattinger fra mars 2017, skriver nettstedet Reiseliv i Nord. Det gir en nedgang på ti prosent, mens Norge totalt hadde en økning på fem prosent.

Grunnen til nedgangen forklares imidlertid relativt enkelt av NHOs regiondirektør Målfrid Baik.

– Grunnen til at totaltrafikken går ned i mars har sammenheng med at påsken var i mars i år, mens den var i april i 2017.

Til tross for at det er færre overnattinger, så strømmer utenlandske turister til den nordlige landsdelen.

– Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 17 prosent, mens Norge som helhet har en økning på åtte prosent, påpekes det på nettsiden.