Nå blir det nye snurrevad-regler

Nærings- og fiskeridepartementet har endret reglene for bruk av fangstredskapet snurrevad.
Dette er hovedpunktene:
  • Områdebegrensningen for havfiskeflåtens bruk av line gjøres gjeldende også for havfiskeflåtens bruk av snurrevad.
  • Det gjøres ikke unntak fra områdebegrensningen for havfiskefartøyene som før desember 2017 kunne benytte snurrevad.
  • Området for påbud om kvadratmasker i fiskepose i snurrevad utvides til også å gjelde området mellom 64 grader nord og Sørøya, med virkning fra 1. januar 2019.
  • Forbudet mot pelagisk fiske med snurrevad etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord videreføres.
nyheter

Departementet ønsker å gi fiskerne mer valgfrihet når det kommer til hvilke redskaper de kan bruke, heter det i en pressemelding.

– Mer fleksibilitet forutsetter imidlertid at vi har gode og oppdaterte regler om utøvelsen av fisket. Derfor forbyr vi nå havfiskefartøy som bruker snurrevad å fiske nær kysten. Med dette bidrar vi til en mer rettferdig tilgang til fiskefeltene for kystfartøy og havfiskefartøy som bruker snurrevad, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen.

I desember i fjor åpnet regjeringen for at flere båter kan bruke snurrevad. Her ble det blant annet åpnet for mer bruk av snurrevad i den konvensjonelle havfiskeflåten.

– Endringene som vedtas nå må ses i sammenheng med regjeringens beslutning om mer redskapsfleksibilitet i fiskeflåten, påpekes det i pressemeldingen.