Sjømat-aktører foreslår å se til vegvesenet

Sjømatnæringen er opptatt av en god prosess når ansvaret for fiskerihavnene i landet skal overføres fra Kystverket til regionene.

OVERFØRES: Ansvaret for fiskerihavnene i landet skal som et ledd i den nye regionreformen overføres fra Kystverket og til regionene. Nå er næringa opptatt av en god prosess, slik at arbeid som er planlagt, blant annet i Senjahopen, ikke stopper opp som følge av overføringa. Foto: Vidar Bjørkli  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Som en del av regionreformen har Stortinget bestemt at ansvaret for fiskerihavnene skal overføres fra Kystverket til de nye regionene. Dette er naturlig nok noe som opptar næringa, og både Norges Fiskarlag og Sjømat Norge er bekymret for at arbeidet med utvikling av fiskerihavner kan stoppe opp som følge av overføringa, samt at kompetanse forsvinner.

– Fortsette planlegging

I Midt-Troms ligger Senjahopen havn inne i Kystverkets planer, der skal de i gang med utdyping og utvidelse av innseilinga til havna, samt utdyping av områdene utafor kaianleggene.

– Regionene skal overta ansvaret for fiskerihavnene i 2020, og vi mener at Kystverket må fortsette arbeidet med planleggingen av nye fiskerihavnprosjekter slik at regionene ikke må starte på bar bakke når de tar over ansvaret, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til Sjømat Norges nettsider.

Det vises til at Kystverket både har lang erfaring og god kompetanse på å håndtere utbygginger av fiskerihavner. Næringa mener at denne kompetansen må utnyttes videre, selv om ansvaret flyttes over fra Kystverket og til regionene.

– Uheldig

– Det vil være uheldig å bygge ned de sterke fagmiljøene i Kystverket, og vi frykter at dette vil gå ut over arbeidet med viktig infrastruktur for sjømatnæringen, sier Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag til Sjømat Norge.

Han foreslår derfor å se til modellen som brukes blant annet med Statens vegvesen.

– En mulig løsning kan være at regionene får ansvaret for finansiering og prioritering av fiskerihavner, men at de allerede etablerte kompetansemiljøene i Kystverket fortsatt kan stå for prosjektering og utbygging. Dette er en modell som blant annet praktiseres mellom fylkeskommunene og Statens vegvesen, og vi mener dette vil være en god løsning, avslutter Ingebrigtsen.