Skaland motell har skiftet eiere og navn

1. juni åpner nye Skagi Senja hotell & lodge dørene for første gang.

NYE EIERE: Skaland Motell blir til Skagi Senja hotell & Lodge. 

nyheter

Skaland motell er kjøpt opp av Jack-Ove Mikalsen, Eli Marianne Pedersen, Christina Svendsen og Geir Håvard Svendsen under selskapet Skagi Senja AS. og bygget skal nå hete Skagi Senja Hotel & lodge.

På Facebook-gruppa med samme navn opplyser de fire at de er i full gang med å klargjøre for igangkjøring av sesongen 2018.

Åpningsfest

Og det planlegges åpning allerede 1. juni.

« -Vi inviterer dere alle til offisiell åpning fredag 1. juni, opplyser de på Facebook.

På åpningsfesten spiller Coast to Coast.

Selskapet Skagi Senja AS ble registrert i Brønnøysundregistrene 9. mai, og der står det også at

Eli Marianne Pedersen er daglig leder i selskapet.

Selskapet oppgir at formålet er å levere tjenester innen overnatting, servering og opplevelser og andre

tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette.