Markering av 8. mai i Salangen:

Vil opprette veteranforening

Salangen kommune inviterer alle veteraner fra internasjonale fredsbevarende styrker til lunsj 8. mai.

FORENING Kultursjef Kurt Jan Kvernmo forteller at det jobbes for å opprette en veteranforening i Salangen. Tirsdag 8. mai skal markeringen foregå ved minneplaten på Lundbrygga.  Foto: Morten Dokka

nyheter

Mange kommuner har også tradisjon for å markere dagen med lokale tilstelninger, så også i Salangen.

Mange veteraner i Salangen

Salangen kommune har som målsetting å få til et godt samarbeid med forsvaret og andre forsvarsrelaterte organisasjoner til å markere dagen på best mulig måte. I årenes løp er det blitt mange veteraner i Salangen som har deltatt i internasjonale fredsbevarende operasjoner rundt i hele verden.

– Kommunen jobber også med å få opprettet en veteranforening i Salangen med egen kommunekontakt. Dette vil medføre et bedre samarbeid mellom veteranene og kommunen for fremtidige arrangement, skriver kultursjef Kurt Jan Kvernmo i en pressemelding.

Inviteres til lunsj

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo vil i år invitere alle veteraner til en markering ved minnebautaen på Lundbrygga 8. mai. Områdesjef v/ Kapt. Arne Markus Svendsen, fra HV 16, vil legge ned en krans ved minneplaten på Lundbrygga over egne og allierte styrker som gikk i land på Sjøvegan i april dagene 1940.

Etter bekransingen av minneplaten inviterer ordfører Sigrun W. Prestbakmo alle fremmøte veteraner til en enkel lunsj på Toos Cafe.

Profilert markering

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele Norge hvert år 8. mai. På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute. Tradisjonen tro vil regjeringens hovedarrangement foregå på Akershus festning. Regjeringen har også tradisjon for å delta på markeringer 12 faste steder rundt om i landet. Regjeringens mål er at frigjørings- og veterandagen skal være en profilert markering av veteranenes innsats. Ved årets markering vil det være spesielt fokus på veteraner fra den norske UNIFIL- kontingenten til Libanon (1978–1998)