Nå får de tilsyn av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vil på befaring og møte Dyrøy kommune angående inneklimaet på sykehjemmet i Dyrøy.

Befaring: Arbeidstilsynet vil selv sjekke hva som er gjort for å forbedre inneklima på sykehjemmet i Dyrøy. De har varslet at de kommer fredag 4. mai.  

nyheter

Det kommer fram i et brev seniorrådgiver Jon Helge Vaeng i Arbeidstilsynet har sendt kommunen.

Varslet om tvangsmulkt

Folkebladet har flere ganger skrevet om saken. Det siste var at Arbeidstilsynet varslet om dagmulkt fra 15. mai fordi Dyrøy kommune ikke har redegjort for hva som er gjort for å forbedre inneklimaet innen fristen. Kommunen har svart 24. april at det er installert ventilasjonsaggregat med tilhørende kanalnett, og satt det i drift fra og med 26. april.