Kommunen ønsker tiltak mot ternene

Lenvik kommune ønsker å unngå at folk skal bli angrepet av aggressive terner i Finnsnes sentrum.

HEKKING Måser venter tålmodig på at isen skal forsvinne på Finnsnesvannet.  Foto: Arve Svestad, Lenvik kommune

Terje Konradsen etterlyste i fjor tiltak mot ternene i Finnsnes sentrum. Nå blir han hørt.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

- I fjor fikk vi flere henvendelser fra voksne som hadde opplevd at de selv, eller barna, var blitt angrepet av terner i blant annet Lekeparken. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, og derfor forsøker vi i år å sette i verk tiltak som gjør at dette ikke skjer igjen. Lekeparken skal være ett trygt friområde i Finnsnes sentrum, som barn og voksne uten frykt skal kunne oppholde seg i, sier informasjonssjef Arve Svestad i Lenvik kommune.

Han opplyser at kommunen vil montere opp rovfugldrager i lekeparken, og andre plasser der dette er hensiktsmessig for å redusere omfanget av hekkende terner i sentrum.

– Vi ser også på om det er mulig med tiltak på husene som settes ut på vannet hver sommer, sier Svestad.

I tillegg opplyser han at takene på rådhuset og kulturhuset vil bli overvåket, for å unngå at terne eller måker får etablere reirplasser der.

Samarbeid med næringslivet

I en pressemelding sier informasjonssjefen at kommunen også ønsker samarbeid med næringslivet for å unngå at terner skaper frykt og ubehagelige sutuasjoner.

I så måte retter kommunen seg mot alle eiere av bygninger i Finnsnes sentrum, men spesielt næringsbygg i området rundt Finnsnesvannet. Det er nå tiltakene må settes inn, sier Svestad.

- Fuglers naturlige adferd som næringssøk og det å beskytte sine unger i yngletiden, kan vi ikke gjøre noe med. Fjerning av reir og unger er i utgangspunktet ikke tillatt for noen arter, sier rådgiver Svein Georg Hove ved plan- og utviklingsavdelingen i Lenvik kommune.

Tiltak

Han påpeker samtidig at det er flere tiltak som kan og bør gjøres, men da i forkant av hekkesesongen.

– Det viktige er å forhindre at fuglene får etablert reirplass. Gårdeierne bør gå sammen for å for felles forebyggende tiltak for å forhindre at fuglene bruker hustakene som hekkeområder. Et slikt tiltak kan for eksempel være å strekke ut nett, eller tråder, over taket. Fugler vil som regel unngå å bruke tak der slike tiltak er iverksatt, sier Hove.

– De senere år har vi også sett at såkalte rovfugldrager er blitt populært og har vist seg å ha relativt god effekt. Men de bør flyttes av og til, og bør brukes ved behov, slik at fuglene ikke blir vant til skremslet, sier Hove.

Han legger til at ferdsel på taket i etableringsperioden er effektivt dersom det blir gjort flere ganger om dagen. Ifølge Hove vil stedet da bli vurdert som utrygt og lite egnet som hekkeplass.

Redusere omfanget

Arve Svestad sier at det å fjerne alle terner rundt Finnsnesvannet er ikke et mål i seg selv.

– Men ved å jobbe litt forebyggende kan vi forsøke å redusere omfanget av hekkende fugler i sentrum, sier Svestad.

– På den måten håper vi at befolkningen vil kunne bevege seg i området uten frykt for å bli angrepet av fugler som vil beskytte sine unger i yngletiden, sier han.

Lenvik kommune gjør i en pressemelding også oppmerksom på at Viltlovens generelle fredningsprinsipp tilsier at viltartene i størst mulig utstrekning skal være fredet i hekke- og yngletiden. Og i henhold til Naturmangfoldloven er det forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Dyrevelferdsloven gir også forbud motgå «hensette dyr i hjelpeløs tilstand».

- Veldig bra

Lokalpolitiker i Lenviklista og leder av Olderhamna Båthavn Terje Konradsen er glad for at Lenvik kommune tar tak i problemet. Han gikk selv ut i fjor og mente at noe måtte gjøres.

– Fugler er flott, men det kan ikke være slik at de skal ta helt overhånd. Reirbygging og hekking må forebygges. Det enkleste og billigste tiltaket, som vi vet fungerer fra andre steder i landet, er å sette opp skremmefalker. Og så må vi ikke gjøre det lettere enn nødvendig fior fuglene å finne mat. Vi må holde det rent og ryddig. Det å ferdes på taket, og sette opp sperrenettinger, synes jeg ikke er noen gode løsninger. Det ene blir for farlig og det andre for dyrt, sier Konradsen.

Konradsen legger til at man fra Olderhamna Båthavns side oppfordrer kommunen till å ta ansvar og sette og drage-/falkeskremsel på østre molo i fiskerihavna. Ifølge Konradsen ligger denne moloen som en yndet hekkeplass ut mot havet.

– Her va det tjåkfullt av terner i fjor , og den kommer også i år dit, sier Terje Konradsen.