- Ønsker flere kvinner inn i politikken

Senja Arbeiderparti og LO vil kjempe for at fllere kvinner skal få innpass i nye Senja kommune.

strålende vær: Her er årets 1. mai-tog på vei rundt Finnsnes-vatnet i et strålende mai-vær. 

nyheter

Kay Erling Ludvigsen, som er leder i det nyestiftede Senja Arbeiderparti, var meget godt fornøyd med oppslutninga rundt årets 1. mai-markering på Finnsnes.

Flere kvinner

Han forteller at markeringa av 1. mai på Finnsnes er et samarbeided mellom det lokale Arbeiderpartiet her, LO og Senja SV.