Roser ungdommer etter folkemøtet

– Ville ha bedre bo-tilbud og tranport

Prosjektgruppa Senja 2020 roser ungdommenes deltakelse etter første av 11 folkemøter om Senja kommune er gjennomført.

OPPMØTE: Rundt 40 innbyggere møtte på folkemøtet 17. april. Berg-ordfører Roar Åge Jakobsen (til venstre i bildet) sier til Folkebladet at han også er godt fornøyd med oppmøtet.   Foto: Senja2020

nyheter

Prosjektmedarbeider Elin Byberg trekker frem ungdommens oppmøte på årets første folkemøte, som et av de mange tilbakemeldinger de fikk fra lokalbefolkningen da de gjestet Senjahopen tirsdag ettermiddag.

– Det var veldig positivt at de møtte opp og bidro med sine tanker og innspill. De la frem utfordringer knyttet med kollektiv transport, blant annet er det slik at de som ønsker å studere på blå linje på Senja videregående skole i Gibostad, kan ikke bo hjemme Nord-Senja, slik innbyggere i Målselv i dag har mulighet til. Og ønsker du å flytte hjem er det ikke nok boliger verken for leie eller å kjøpe for unge etablerere, videreforteller Byberg.