Nergård AS varsler omstrukturering i Senjahopen

– Vil medføre oppsigelser

Ulønnsom drift over mange år er årsaken til at Nergårds avdelinger i Senjahopen nå står foran oppsigelser og omstrukturering.

Nedskalering: – Vi er nødt til å nedskalere litt for å gjøre det enklere for oss sjøl, samt for å kunne skape både lønnsomme og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Ari Josefsson i Nergård AS.   Foto: Vidar Bjørkli

Fra vår side har vi veldig stor forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet, men samtidig skal vi ikke overdramatisere det hele ettersom vi ennå ikke vet omfanget av denne prosessen.

Ari Josefsson
nyheter

Konsernsjef Ari Josefsson i nergård AS bekrefter overfor Folkebladet at det onsdag ble avholdt et fellesmøte i Senjahopen. Der ble de ansatte informert om omstillingsprosessen, som er helt i startgropa.

– Det er en prosess som kommer til å medføre noen oppsigelser, hvor mange har vi ikke oversikt over ennå ettersom vi bare akkurat har startet opp prosessen. Vi kommer selvfølgelig til å kjøre denne prosessen i lag med de ansatte og de tillitsvalgte, sier Josefsson.