Investerte for tre milliarder i 2017

Forsvarsbygg fullførte totalt 35 byggeprosjekter for Forsvaret i 2017.

Forsvarsbygg fullførte totalt 35 byggeprosjekter for Forsvaret i 2017.  Foto: Forsvarsbygg

nyheter

Samlet var investeringene på om lag tre milliarder konrer, kommer det frem i en pressemelding fra Forsvarsbygg. Det største prosjektet er den nye basen for kampflyene F-35 på Ørland, som har en daglig omsetning på ti millioner kroner.

- Vi har hatt høy aktivitet gjennom året og har levert like gode resultat som i fjor, med færre ansatte. Forsvarsbygg bidro godt til å bygge forsvarsevne i 2017, sier Thorbjørn Thoresen, direktør for Forsvarsbygg, i pressemeldinga.

Totalt forvaltet Forsvarsbygg 13.096 bygg og anlegg over hele landet gjennom 1.228 årsverk. Det ble investert for om lag tre milliardar kroner.

Forsvarsbygg hadde 394 aktive investeringsprosjekt i ulike fasar og 35 byggeprosjekt ble ferdigstilt. Med 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 8,5 milliarder, er Forsvarsbygg den største offentlege eiendomsaktøren i landet.

Forsvarsbygg kvittet seg med totalt 36.075 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2017 . Det ble solgt forsvarseiendom for 705 millioner kroner. Myntgata 2-kvartalet i Oslo var det største salget.

- Siden 2001 har vi avhendet over 2,9 millioner kvadratmeter eiendom som ikke lenger er relevant å bruke for Forsvaret, påpekes det i pressemeldingen.