Meldte ikke fra - nå må elgjegerne punge ut

Manglende rapportering koster to elgjegere dyrt.

FORELEGG: To elgjegere har fått forelegg etter en hendelse i 2016. Foto: Odd Leif Andreassen  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Politimesteren i Troms har gitt forelegg til to elgjegere i Midt-Troms etter en hendelse som fant sted en oktoberdag i 2016.

– Etter at jaktlaget hadde avsluttet søket etter en påskutt/skadeskutt elgku, unnlot han som jeger/leder av jaktlaget å underrette jaktrettshaver og kommunen om skadeskytingen, heter det i foreleggene som de to har fått.