Kom til enighet om nye minstepriser

Norges Råfisklag og industrien enige om nye priser.

PRISER: Fra mandag gjelder nye minstepriser for kvitlange, flekksteinbit, gråsteinbit, blåkveite, uer og rødspette. Hyse holder seg uendret. Foto: 

nyheter

Denne uken forhandlet Norges Råfisklag og industrien om nye minstepriser som skal gjelde for fisken denne vår- og sommersesongen.

– Resultatet innebærer justeringer for noen kategorier av kvitlange, flekksteinbit, gråsteinbit, blåkveite, uer og rødspette. Minsteprisene for hyse står uendret, påpekes det i pressemeldingen fra Norges Råfisklag.

Verdt å merke seg er at minsteprisene for torsk og sei ikke var tema under møtet.

– De følger de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremtår på www.rafisklaget.no, påpekes det.

De nye prisene gjelder fra 16. april.

Kvitlange over 2,0 kg kr 11,00 (+ kr 0,50)

Kvitlange 0,7-2,0 kg kr 10,00 (+ kr 0,50)


Flekksteinbit over 3,0 kg kr 12,50 (+ kr 1,00)

Flekksteinbit under 1,0-3,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)

Gråsteinbit over 3,0 kg kr 11,00 (+ kr 1,00)


Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 26,00 (+ kr 1,00)

Blåkveite under 1,0 kg kr 23,50 (+ kr 2,50)


Uer, sløyd over 5 hg kr 15,00 (+ kr 0,50)

Uer, rund over 7 hg kr 15,00 (+ kr 0,50)


Rødspette over 650 g kr   8,00 (+ kr 1,00)

Rødspette under 650 g kr   7,00 (+ kr 0,50)