Har brukt nesten 10 mill. på å kreve inn eiendomsskatt

Innkrevingen av eiendomsskatt i Målselv kommune har blitt et millionsluk. – Kommunen kunne vært spart for disse utgiftene, sier Odd Thomassen.

reagerer: Odd Thomassen reagerer sterkt på at kommunens pengebruk på innkreving av eiendomsskatt. – Det er ren galskap når man tenker på hva disse sårt tiltrengte pengene kunne vært benyttet til for innbyggernes beste i kommunen, sier han.  Foto: Stein Wilhelmsen

For meg blir det fundamentalt feil at ESKAN som har «produsert» nye eiendomstakster, skal saksbehandle klager i sakkyndig nemnd og i klagenemnda.

Odd Thomassen
nyheter

Odd Thomassen, medlem av Facebook-gruppa «Lavere eiendomsskatt i Målselv kommune» er svært skeptisk til hvordan innkrevingen av eiendomsskatt foregår.

Kunne spart millioner

Siden 2014 kan kommuner som ønsker det også benytte boligverdi eller ligningsverdi som grunnlag til å beregne kommunal eiendomsskatt.