– Blir du med å starte lokallag på Senja?

Naturvernforbundet i Troms inviterer til stiftelsemøte på Stonglandseidet 5. mai. Forbundet vil etablerte et lokallag på Senja.

VIL ETABLERE SEG PÅ SENJA: Naturvernforbundet i Troms ønsker å fotfeste i Senja-regionen. Dette bilder er fra den lokale aksjonen på Karlsøy i fjor der Naturnvernforbundet sammen med lokale fiskere aksjonerte mot at man fortsatt vil etablere åpne oppdrettsanlegg ute ved kysten.Foto: Therese Johansen  Foto: Therese Johansen

VIL HA NYTT LOKALLAG PÅ SENJA: Anne Lise Mortensen, fylkesleder i Naturvernforbundet i Troms.Foto: Privat  Foto: Privat

nyheter

Naturvernforbundets leder i Troms, Anne-Lise Mortensen, sier til Folkebladet at man håper på en god oppslutning som kan bidra til at man nå får etablert et lokallag med tilholdssted på Sør-Senja. Hun opplyser at man har hatt et lokallag tidligere i Lenvik, men at det i sin tid forsvant.

– Vi har mange kampsaker

– Naturvernforbundet har mange viktige saker som vi kjemper for, og som vi vet opptar mange. Grunnen til at vi nå inviterer til et stiftelsesmøte er da også fordi flere har henvendt seg til oss og sagt at det bør etableres et lokallag i denne delen av fylket.

Mortensen sier at de to planlagte etableringene av fiskeoppdrett i Lenningsvær og ved Stongodden er to klare eksempler på kampsaker for naturvernforbundet som går i mot dette – man mener at det fra nå av kun må satses på lukkede anlegg.

– Vi mener også at fiskeoppdrett nå er i ferd med å få en for stor plass i forhold til andre næringer. Den nye kystsoneplanen som skal avgjøres snart er også en viktig sak for oss, det samme er plastproblematikken som også Norge virkelig må ta på alvor.

Mortensen opplyser at under stiftelsesmøtet vil blant annet Geir Jørgensen som er regionsekretær i Naturvernforbundet i Nord-Norge ha et seminar der temaet er naturvern i nordområdene.

670 medlemmer i Troms

Naturvernforbundet i Troms har 670 medlemmer bosatt i 24 kommuner. Foruten fylkeslaget har man lokallag i Nordreisa, Tromsøområdet, samt studentlaget Arktis.

– Vi har håp og et sterkt ønske om lag i midt- og sør Troms. Blir du med å starte lokallag på Senja? står det i innkallelsen til stiftelsemøtet på Stonglandseidet.

– Naturvernforbundet er den eldste natur- og miljøvernorganisasjonen, og er over 100 år. Her ligger mye erfaring, står det i informasjonen fra Naturvernforbundet i Troms.

– Vi er en demokratisk, partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon med over 24.500 medlemmer, og det er noe av det fineste i naturvernforbundet, heter det i brevet som er gått ut i forbindelse med annonseringen av stiftelsesmøtet på Sør-Senja.