– Slik skal vi bygge Senja kommune

Under ledelse av fremtidig rådmann Hogne Eidissen har prosjektgruppa for Senja kommune satt i gang arbeidet med ny-kommunen gjennom flere delprosjekter. Her er en oversikt over hvem som skal gjøre hva.

SENJA I 2020 skal Senja kommune offisielt bli til. Hogne Eidissen blir da rådmann, og sammen med en rekke andre politikere i de eksisterende kommunene skal de bygge nykommunen. De som er innfelt er de som har ansvaret for hver sine delprosjekt. 

Det er krevende, men utrolig inspirerende, engasjerende og lærerikt å samarbeide tverrpolitisk, jobbe sammen med ansatte og tillitsvalgte i fire kommuner for å bygge en ny kommune til beste for innbyggerne i Senja kommune

Fred Ove Flakstad, ordfører i Torsken (Ap)
nyheter

Folkebladet har besøkt prosjektleder og fremtidig rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, på kontoret i tredje etasje i Kunnskapsparken på Finnsnes. På veggen viser han frem et organisasjonskart som viser hvem og hva som skal gjøres når den nye kommunen skal etableres.


Arrangerer folkemøter om Senja kommune

I løpet av våren skal Hogne Eidissen og prosjektgruppa bak Senja kommune informere innbyggere i de fire tilknyttede kommunene om sammenslåingen.

– Vi har flere delprosjekter som har hvert sitt ansvarsområde. Under de igjen har vi flere underprosjekter. Det er komplekst, men vi jobber med å bygge en ny kommune og det er en stor jobb. Vi skal ikke være en utvidet Lenvik kommune, men en ny kommune med en ny organisasjon. Det er stort og meningene er mange. Noen er engstelige og andre ser muligheter. Nå er alle delprosjektene godt i gang og her jobbes det godt, sier Eidissen til Folkebladet.

I denne saken skal Folkebladet gå gjennom delproskjektene og forklare hvem, hva og hvorfor de jobber slik de gjør, for å forklare hva nye Senja kommune vil bli.