«Flobjørn» på vei nordover

Utvik Seniors nye tråler «Flobjørn» er nå underveis fra verftet i Tyrkia til Tromsø.

MINITRÅLER Den nybygde tråleren «Flobjørn» er nå underveis fra verftet i Tyrkia til Tromsø.  Foto: NSK Ship Design

UVANLIG «Flobjørn» er bare 19,75 meter lang og er en uvanlig reke- og torsketråler.  Foto: NSK Ship Design

nyheter

Tråleren befinner seg akkurat nå i Biscayabukta, og ifølge marinetraffic.com er beregnet ankomsttid i Tromsø lørdag 14. april.

«Flobjørn» er en uvanlig torske- og reketråler. Båten er bare 19,75 meter lang, og ifølge Harstad-firmaet NSK Ship Design, som har tegnet minitråleren, skal den inneholde flere elementer av nytenkning.

Nye løsninger

Blant annet er det utviklet helt nye løsninger i baugpartiet som gjør at stampingen kommer til å bli redusert betraktelig og gi fartøyet en jevnere bevegelse gjennom vannet.

Tråleren er også rigget for snurrevad, hvor posen kommer til å bli tatt inn akter på båten, i stedet for på sida, som er vanlig.

Etterlatte etter «Utvik Senior»

Bak rederiet Utvik Senior AS står de etterlatte etter Skaland-båten «Utvik Senior» som forliste i 1978. «Flobjørn», som er registrert i Berg med nummer T-14-BG, skal fiske på kvotene som de fikk tilbakeført etter det forliste fartøyet. Med på eiersida er også Tromsø-rederiet Båragutt AS som kjøpte seg inn med 49 prosent i 2007.

Eiersammensetning

Eiersammensetningen i rederiet ser slik ut: Guri Abelsen 12,46 prosent, Alf Helge Abelsen 11,61 prosent, Espen Hay 10,2 prosent, Ingunn Hay 10,2 prosent, Hulda Wibeke Abelsen 1,41 prosent og Båragutt AS 49 prosent.

Rederiet har en kvote på 430,5 tonn torsk i rund vekt, samt kvote på 147,7 tonn hyse, 296,96 tonn sei nord for 62. breddegrad og 800 tonn sei sør for 62. breddegrad.

Prisen for «Flobjørn» er ikke kjent, men det skal ha vært svært billig å bygge båten ved det tyrkiske verftet. Samtidig skal kvaliteten på arbeidet være høy.