Bardu kommune vil frata fylkesmannen snøscooter-oppgavene

– Bør håndheves av folkevalgte

Et enstemmig formannskap stilte seg bak Bardu-ordførens forslag om blant annet å be om at fylkeskommunen skal ta over forvaltningsoppgaver tilknyttet motorferdsel i utmark og miljøvern.

SVAR: Bardu-ordfører Toralf Heimdals vedtak om å flytte fylkesmannens oppgaver til fylkeskommunen er nå sendt som høringssvar til Stortinget.   Foto: Merete L. Borgersen

nyheter

I forrige uke var det et samstemt formannskap i Bardu som stilte seg bak ordfører Toralf Heimdal sitt forslag om å overføre oppgaver fra staten til fylkeskommune. Heimdal sier til Folkebladet at årsaken er at det ligger mye politikk bak.

– Vi opplever at det bæres preg av mye politikk når fylkesmannen utøver den rollen som forvalter av lov om motorferdsel i utmark og miljøvern. Skal man gjøre en forvaltning som er i grensesonen, synes vi at det bør håndheves folkevalgte. Vi ser helst at fylkesmannen holder seg til tilsyn, sier Heimdal