Vil ha oversikt over leiemarkedet

Salangen kommune innfører en ny ordning som skal gi oversikt over det private leiemarkedet i kommunen.

forenkler: Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo lanserer ordningen der private utleiere kan legge ut gratis annonse på Salangen kommunes hjemmeside. Foto: Morten Dokka 

nyheter

Et nytt tilbud lanseres nå på Salangen kommunes hjemmeside, nemlig en oversikt over utleieboliger på det private leiemarkedet.

Salangen kommune får jevnlig henvendelser fra skoleelever, potensielle tilflyttere og innbyggere om oversikt over leiemarkedet.