– Nå blir bemanninga slik den bør være

Gibostad statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere har fått flere midler og ansetter tre nye medarbeidere. Nå kan de drive slik de bør, sier mottaksleder.

FORNØYD: Mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen er fornøyd med at de har fått midler til å bemanne tre nye stillinger på mottaket. Foto: Stian André Lund  Foto: Stian Andre Lund

Det er viktig å få de inn i systemet så raskt som mulig

nyheter

Ansettelsesprosessen er i full gang og innen kort tid skal tre nye ansatte være på plass på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Gibostad.

– Det har vært knapt med de ansatte vi til nå har hatt og spesielt med tanke på at vi har beboere inne i over to år, med vedtak at du må ut av landet når du blir 18 år. Normalt sett er vi rustet for å ha ungdommer inne i kort tid Vi har ikke vært bemannet på den måten vi bør være, men slik har systemet vært. Nå er vi veldig heldig og får tre nye stillinger, sier mottaksleder Heidi Hilmarsdotter Hansen til Folkebladet.