– Vil lage et større og sterkere kraftselskap i Nord-Norge

Troms Kraft vil slå seg sammen med Hålogaland Kraft .

I FORMANNSKAPET: Konsernsjef Semming Semmingsen orienterte formannskapet i Tromsø om fusjonsplanene. Foto: Christer Pedersen  

nyheter

Troms Kraft-sjef Semming Semmingsen vil bruke 2018 til å få på plass en sammenslåing med Hålogaland Kraft.

– Vi ønsker å få på plass et større og sterkere kraftselskap i Nord-Norge, sier han.

TK-sjefen informerte formannskapet i Tromsø om selskapets strategier i tirsdagens møte.

Semmingsen sier at utviklingen på både nasjonalt og internasjonalt nivå går mot større og mer «rendyrkede» kraftselskaper. Det er en utvikling som vil vedvare, tror TK-sjefen.

Han er dog ikke overoptimistisk med tanke på å få alt på plass raskt.

– Vi er i dialog med ledelsen i HK, vi skal i dialog med eierne – og vi skal drøfte dette med de ansatte, sier Hemmingsen.

Vil ha 400 ansatte

Et sammenslått selskap vil ha cirka 400 ansatte.

HK eies av blant andre Harstad og flere Vesterålen- og Hålogalandkommuner.

Selskapet har 20.000 strømkunder og en produksjon på cirka 350 GWh. Det er en rekke ting de to selskapene skal bli enige om. Ikke minst lokalisering av virksomhetene. Til sammenligning har TK en årsproduksjon på 1.000 GWh og 100.000 kunder i Norge.

Det er en rekke ting de to selskapene skal bli enige om. Ikke minst lokalisering av virksomhetene.

– Vi ser for oss at Harstad får hovedkontoret for nettdrift og fiber, Alta vil beholde strømsalg og Tromsø får hovedkontoret for produksjon. Tromsø får også konsernhovedkobtoret, sier Semmingsen.

Semmingsen brukte sin informasjonsrunde til å friskmeldte TK.

- Vil vil foreslå overfor styret å vetale ut enten utbytte eller tilbakebetale ansvarlige lån på tilsammen 100 millioner kroner de neste to årene, sier han.

Han sier også at selskapet har brukt de siste fem-seks årene til å banke ned gjeld, bygge opp egenkapital og øke verdien av eierskap i andre selskaper og forskjellige produksjonsanlegg.

- Vi er langt på vei friskmeldte etter krisen etter krisen vi havnet i etter Kraft og Kultur-saken, sier TK-sjefen.