Fra Grønland til Botnhågen for å finne ny inspirasjon

Reisefølget fra grønlandske Avannaata kommune besøkte Senja Avfall for å finne inspirasjon.

BESØK: Den grønlandske delegasjonen ble godt utstyrt med refleksvester og capser før de gikk inn og så nærmere på Senja Avfall sitt anlegg. Helt til venstre på bildet er administrerende direktør Tor-Helge Sørensen ved Senja Avfall.   Foto: Maria Holm Simonsen

Grønland
  • Grønland (grønl. Kalaallit Nunaat, «menneskenes land») er verdens største øy. Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa
  • Grønland var frem til 5. juni 1953 en dansk koloni. Ved endringen av den danske grunnloven fikk øya da status som et dansk amt. Etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland selvstyre med virkning fra 1. mai 1979. Den 21. juni 2009 fikk de utvidet selvstyre på de fleste områder, bortsett fra i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
  • Kilde: Wikipedia
nyheter

Delegasjonen, som besøkte Senja Avfall tirsdag, bestod av fem politikere fra teknisk utvalg i Avannaata kommune. I tillegg var en byplanlegger, en fagsjef og en tolk med for å ta Senja Avfall sitt anlegg i nærmere øyensyn.

– Vi reiser rundt i Nord-Norge med et formål om å hente inspirasjon, får Folkebladet vite.

Delegasjonen forklarer at de har et avfallsproblem i Avannaata kommune. Et problem som blant annet henger sammen med en befolkning som bor svært spredt, at det i dag er flere lokale avfallsordninger i kommunen og at det på grunn av manglende forbrenningsanlegg er vanskelig «å gjøre seg av» med avfallet.

Like forhold

Senja Avfall er første anlegg delegasjonen ser nærmere på i løpet av sin tur til Nord-Norge. I tillegg skal turfølget innom Tromsø og Hammerfest for å se på avfallsanlegg der.

– Hvorfor Nord-Norge?

– Fordi det er omtrent samme breddegrad og like klimatiske forhold som det vi har. I tillegg er det her snakk om et innbyggertall som størrelsesmessig er i harmoni med oss, får Folkebladet vite.

Avannaata kommune har 10.650 innbyggere. Arealmessig er kommunen også en av verdens største.

Planer for fremtiden

Slik Folkebladet forstår det har man ikke umiddelbare planer om å bygge ut noe nytt avfallsanlegg i Avannaata kommune.

– Meninga er først og fremst å hente inspirasjon som vi kan benytte oss av i fremtiden, opplyser en i reisefølget.

Han forteller at det snakkes om å bygge ut et forbrenningsanlegg for hele Grønland, men at ingenting er avgjort ennå.

– Har dere funnet noen inspirasjon her hos Senja Avfall?

– Nå er dette første dagen av turen vår, så vi har fortsatt mye vi skal se på, smiler delegasjonen.