Skuffet etter avslag

Per Erling Ellingsen stevnet kommunen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kofa som avviser å behandle saken i nemnda. Ordføreren tar saken til etterretning.

AVVIST: Klageorganet for offentlig anskaffelser avviser Per Erling Ellingsen sin klage på Lavangen kommune sitt anbud over vintervedlikeholdet. – Skuffende, sier Per Erling Ellingsen.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

- Vi har besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda. Grunnen er at klagen klart ikke kan føre frem, heter det i Kofa sin avvisning av klagen til Ellingsen.

Tumulter etter vinteranbud