Nå skal dette bygget rives

Brannstasjonen har vært et synlig bygg ved innfartsveien til Finnsnes i mange år. Nå skal bygget rives.

TOMTEN: Coop Nord skal overta tomten hvor brannstasjonen på Finnsnes ligger i dag.  Foto: Carina Hansen

nyheter

I mange år var bygget lokalene til Statens vegvesen. Etter at de flyttet, kom Lenvik brann og redning inn i lokalene. Her ble de frem til i månedsskiftet januar-februar i år, da de flyttet ut til midlertidige lokaler i Botnhågen.


Ut på anbud i disse dager

Lenvik kommune håper på god respons når utbygging av ny brannstasjon på Finnsnes på nytt legges ut på anbud.

 

Nå skal lokalene rives til fordel for den nye Coop Ekstra butikken som etter planen skal bygges og stå ferdig til desember i år.