Klimaendringene framskynder våren

Våren kan komme tidligere

Ny forskning viser at det til tross for minusgrader og full vinter i nord, kan våren bli framskyndet.

VÅR: Det gjenstår å se hva årets første vårtegn blir. Foto: Leif Gunnar Vik  Foto: Harstad Tidende

nyheter

Det er en studeie ved Universitetet i California som viser våren kan komme flere dager tidligere enn for ti år siden.

– Vår studie viser sammenhengen mellom tidligere vår og høyere breddegrad. Og at utviklingen går raskere enn noen gang, sier forskningslederen, Eric Post på Universitetet i California til yr.no.

Størst i nord

På den nordlige halvkule regner man mars, april og mai som vårmåneder. Hvis du bor i arktis vil våren i år starte 16 dager tidligere enn dengjorde for ti år siden.

Til sammenlikning vil den i Los Angeles komme en dag tidligere og i Chicago som er lengre nord, vil den starte fire dager tidligere.

Studien har forskerne har basert på temperaturrekorder og 743 studier om vårtegn, som spenner seg over 86 år. Videre så de på sammenhengen mellom disse studiene og økningen i målt bakketemperatur, for så å sjekke om dette endres med breddegrad.

Økt

Klimaforsker ved CICERO senter for klimaforskning, Maria Sand, sier at funnene i studien underbygger det hun og flere andre har observert lenge.

– At våren kommer tidligere har vi sett gjennom at vekstsesongen i Norge har økt med én til to uker de siste tiårene. Vekstsesongen er definert som perioden der snitt-temperaturen i løpet av et døgn er over fem grader. Vårens tidlige ankomst er et resultat av våre klimagassutslipp. Årsaken til at den fremskyndes jo lenger nord du kommer handler om at oppvarmingen er større i nord, fordi sjøisen smelter bort, forklarer Sand.

Negativt for fugl

Våren er viktig også for dyr og planteriket. Hvordan en tidlig vår kan påvirke de ulike artene, er enda uklart. Det studien påpeker er at den kan ha en innvirkning på trekkfuglene.

Sand tror ikke våren kommer noe senere med årene, snarere tvert imot.

– Så lenge vi fortsetter å slippe ut CO₂, vil oppvarmingen fortsette å øke og våren vil komme stadig tidligere. Klimamodellen viser at alle sesongene i Norge vil bli kraftig forandret om vi ikke klarer å begrense utslippsmengden.

Carina Hansen